ekspansjonsbolter

  • Wedge Anchors

    Kileankre

    Et kileanker er et ekspansjonsanker av mekanisk type som består av fire deler: det gjengede ankerlegemet, ekspansjonsklemmen, en mutter og en skive. Disse ankerne gir de høyeste og mest konsistente holdeverdiene til ethvert mekanisk ekspansjonsanker
  • Drop-In Anchors

    Drop-In Anchors

    Drop-In-ankre er kvinnelige betongankre designet for forankring i betong, disse brukes ofte til overliggende applikasjoner fordi ankerets indre plugg utvides i fire retninger for å holde ankeret fast inne i hullet før du setter inn en gjengestang eller bolt. Den består av to deler: ekspansjonspluggen og ankerhuset.