pinnebolter

  • Full Threaded Rods

    Fullstangede stenger

    Helgjengede stenger er vanlige, lett tilgjengelige fester som brukes i flere konstruksjonsapplikasjoner. Stenger er kontinuerlig gjenget fra den ene enden til den andre og blir ofte referert til som stenger med full gjenger, redi-stang, TFL-stang (Thread Full Length), ATR (All thread rod) og en rekke andre navn og akronymer.
  • Double End Stud Bolts

    Dobbeltskruer

    Dobbeltsnekkebolter er gjengede fester som har en gjeng i begge ender med en gjenget del mellom de to gjengede ender. Begge ender har avfasede punkter, men runde punkter kan leveres i den ene eller begge ender etter produsentens valg.Dobbelte ender er designet for å brukes der den ene gjengede enden er installert i et tappet hull og en sekskantmutter som brukes på den andre enden for å klemme en armatur på overflaten som studen er tredd i